Știri și evenimente

Convocarea CL Hodod in sedinta ordinara pe data de 25 iunie 2019, ora 16,00

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
H O D O D
Nr. 1128 din 19. 06. 2019


COMUNICAT

          În conformitate cu prevederile art. 39, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, primarul comunei Hodod prin Dispoziţia nr. 270/2019, convoacă Consiliul local al comunei Hodod în şedinţa ordinară, care va avea loc la data de 25. 06. 2019, orele 16,00 în sala de şedinţă din sediul Consiliului local al comunei Hodod , având urmatorul

PROIECT LA ORDINEA DE ZI:


          1. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Unitățile de combatere a căderilor de grindină (UCG) realizate în cadrul proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county", cod ROHU-102, acronim SILVER
          2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Hodod

          3. Proiect de hotarare privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei de primă înscriere
a imobilului teren cu constructii în suprafaţă de 1420 mp in localitatea Hodod, nr. 375
         4. Informări, declaraţii, întrebări, interpelări din partea consilierilor ;

Secretarul comunei Hodod va asigura înştiinţarea consilierilor privind convocarea şedinţei şi invitarea la şedinţă a şefilor instituţiilor publice de pe raza comunei, precum şi aducerea la cunoştinţă publică a convocării prin afişare.

Hodod la 19. 06. 2019

 

Secretar,
Kaszta Francisc

 

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Guvernare