Știri și evenimente

Convocarea Consiliului local al comunei Hodod in sedinta ordinara pentru data de 15 februarie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
H O D O D
Nr. 261 din 09. 02. 2018
                                                                         COMUNICAT

 

În conformitate cu prevederile art. 39, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, primarul comunei Hodod prin Dispoziţia nr.5/2018, convoacă Consiliul local al comunei Hodod în şedinţa ordinară, care va avea loc la data de 15. 02. 2018, orele 16,00 în sala de şedinţă din sediul Consiliului local al comunei Hodod , având urmatorul

                                                                PROIECT LA ORDINEA DE ZI:

1. Proiect de hotrarare privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar privind bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Hodod pe anul 2017
2. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2018 - 2019 in comuna Hodod ,
3. Proiect de hotarare pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II. al anului 2017
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Hodod pe anul 2018

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de analiza si acoperirea riscurilor in comuna Hodod
6. Raportul primarului comunei Hodod privind situaţia gestionării patrimoniului din domeniul public şi privat al comunei Hodod , judeţul Satu Mare, pe anul 2017
7. Raportul primarului comunei Hodod privind starea economică socială şi de mediu pe anul 2017 a comunei Hodod

8. Informări, declaraţii, întrebări, interpelări din partea consilierilor ;

 

Secretarul comunei Hodod va asigura înştiinţarea consilierilor privind convocarea şedinţei şi invitarea la şedinţă a şefilor instituţiilor publice de pe raza comunei, precum şi aducerea la cunoştinţă publică a convocării prin afişare.

Hodod la 09. 02. 2018

 

Secretar,
Kaszta Francisc

 

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează