Știri și evenimente

Convocarea CL Hodod in sedinta ordinara pe data de 17 aprilie 2019, ora 16,00

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
H O D O D
Nr. 727 din 12. 04. 2019


                                                                              COMUNICAT

          În conformitate cu prevederile art. 39, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, primarul comunei Hodod prin Dispoziţia nr. 205/2019, convoacă Consiliul local al comunei Hodod în şedinţa ordinară, care va avea loc la data de 17. 04. 2019, orele 16,00 în sala de şedinţă din sediul Consiliului local al comunei Hodod , având urmatorul


                                                                 PROIECT LA ORDINEA DE ZI:


         1. Proiect de hotarare privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Hodod

         2. Proiect de hotarare privind reorganizarea ,, Serviciului Public de Alimentara cu Apa din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Hodod, judetul Satu Mare in serviciu public de interes local cu personalitate juridica organizate in subordinea directa a Consiliului Local Hodod

         3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Hodod pentru anul 2019

         4. Informări, declaraţii, întrebări, interpelări din partea consilierilor ;

 

        Secretarul comunei Hodod va asigura înştiinţarea consilierilor privind convocarea şedinţei şi invitarea la şedinţă a şefilor instituţiilor publice de pe raza comunei, precum şi aducerea la cunoştinţă publică a convocării prin afişare.
Hodod la 12. 04. 2019

Secretar,
Kaszta Francisc

 

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează