Știri și evenimente

Convocarea CL Hodod in sedinta ordinara pentru data de 12 mai 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
H O D O D
Nr.913 din 08. 05. 2017

COMUNICAT

          În conformitate cu prevederile art. 39, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, primarul comunei Hodod prin Dispoziţia nr.287 /2017, convoacă Consiliul local al comunei Hodod în şedinţa ordinară, care va avea loc la data de 12. 05. 2017, orele 19,00 în sala de şedinţă din sediul Consiliului local al comunei Hodod , având urmatorul

PROIECT LA ORDINEA DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului extravilan in suprafata de 11273 mp teren cuprins în domeniul public al comunei Hodod, avand numarul cadastral 100673.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Hodod;
3 . Proiect de hotarare privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei de primă înscriere a imobilului teren cu constructii in localitatea Lelei.
4. Informări, declaraţii, întrebări, interpelări din partea consilierilor ;


Secretarul comunei Hodod va asigura înştiinţarea consilierilor privind convocarea şedinţei şi invitarea la şedinţă a şefilor instituţiilor publice de pe raza comunei, precum şi aducerea la cunoştinţă publică a convocării prin afişare.

Hodod la 08. 05. 2017

Secretar,
Kaszta Francisc

 

 

 

 

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează