Prezentare generală

 

Comuna Hodod este așezată în sud-estul Județului Satu Mare și se învecinează:

  • în partea de vest cu comuna Bogdand
  • în partea de sud și est cu județul Sălaj
  • în partea de nord cu județul Maramureș.

 

Comuna Hodod este atestată documentar din anul 1210 ca cetate de apărare.

În cursul istoriei sale milenare, Hododul a jucat un rol deosebit în viaţa economică şi militară a zonei. Acest lucru se datora aşezării sale geografice la poarta Transilvaniei şi Câmpiei Panonice.

În prezenta lucrare dorim să relatăm pe scurt istoria construirii acestor monumente istorice. Prezentarea lor va fi în ordine cronologică.

 

Cetatea de Hodod. Este atestată documentar prima dată din anul 1368 împreună cu numele localităţii. Joacă un rol de cheie la poarta de nord-vest a Transilvaniei, aparţineau de ea 26 de localităţi din zonă. Este construita de familia Jakcs de Carei, după marea invazie a tătarilor din 1241. După o lungă istorie de peste 500 de ani, a fost demolat ultimul său teren în anul 1805, din ordinul austriecilor.

 

Biserica reformată din Hodod este construită de arhitecţi din Italia în acelaşi timp cu cel din Carei, în anul 1423 tot de familia Jakcs. Este cea mai mare biserică din zonă din epoca feudală. Construcţia este in stil gotic, are trei clopote din anii 1603, 1619, 1651. Cripta sa a fost demolată şi umplută cu pământ la începutul acestui secol pentru protejarea clădirii. In prezent se află în stare foarte bună.

 

Biserica reformată din Nadişu-Hododului este amintită din anul 1460 si construită de un alt membru al familiei Jakcs. Construcţia este tot in stil gotic. A suferit modificări în secolul XVIII cu ocazia noului val de construcţii laice şi ecleziastice sprijinite şi de regimul austriac cu mari donaţii de bani. În anul 1753 este demolat pereteledin partea de sud al bisericii şi adăugată o navă laterală cu axă perpendiculară pe axa bisericii vechi. Turnul actual a fost construit în anul 1857.

 

Conacul familiei Wesselenyi din Hodod este cea mai mare construcţie în zonă după consolidarea regimului austriac, construită între anii 1761-1776. Construcţia sa a cuprins mai multe etape:

  • 1761-1768 au fost ridicaţi numai pereţii. Constructor este Josef Litrman din Bavaria. În 1770 moare Francisc Wesselenyi.
  • Construcţia este continuată de fiul său, Wolfgang Wesselenyi între 1772-1774, arhitect este Frany Gimdtner. El aşează ornamentaţia exterioară pe pereţii exteriori ai castelului.
  • Ultimul constructor este Szoldati Antal din Satu Mare, el aşează acoperişul pe clădire între anii 1774-1776. În aceşti ani construieşte Casa Parohială Reformată din Hodod, paralel cu construcţia castelului. Aspectul prezent al clădirilor anexe ale castelului sunt terminate în 1787 de un alt arhitect.

 

Clopotniţa de lemn a Bisericii Reformate din Lelei. Szoldati nu mai lucrează în acest timp la Hodod, el după 1776 apare în Lelei, sat vecin cu Hododul. Aici construieşte prezenta Biserică reformată care însă nu este declarată monument istoric. Deoarece totuşi dispune de o serie de noutăţi faţă de bisericile vremii, merită o scurtă prezentare in viitor. Materialul de construcţie pentru cele trei clădiri prezentate mai sus şi construite de Szoldati, provin din surse locale. Cărămida si ţigla de la fabrica de cărămidă din lelei iar lemnul este din pădurile zonei.

 

Biserica de lemn Sfinţii Arhangheli din Lelei. Construirea ambelor clădirii sunt acoperite de taine. Cercetătorul istoric al zonei dispune deja de o serie de date care nu au fost publicate până în prezent nicăieri. Cert este faptul că în apariţia celor trei clădiri ecleziastice din Lelei sunt multe lucruri comune. Prezentarea lor va fi într-o altă lucrare viitoare.

 

Conacul Degenfeld care de asemenea este acoperit de taine, deoarece arhiva familiei Begenfold nu a fost publicată până în prezent, multe date încă nu le cunoaştem. Prezentăm pe scurt cele cunoscute deja.

A fost construit în cursul secolului trecut, XIX. Materialul de construcţie provine în mare parte din surse locale. Tâmplarul de exemplu a fost Lazar din Carei. Stilul de construcţie este un amestec de stiluri, renesans, baroc, clasicism.

Merită câteva cuvinte frumosul parc din faţa conacului având câteva specii de arbori aduse chiar din India. Mai ales stejarul frumos în faţa conacului – se apreciază la o vârstă de peste 200 de ani şi mai vechi decât conacul. În comună mai sunt clădiri care nu sunt declarate monumente istorice cum ar fi: magaziile şi grajdurile aparţinând celor două conace. Pivniţa cetăţii în formă de U având o lungime de cca. 100 m subteran.

 

Biserica din Giurtelec. Nu a fost încă declarată monument istoric.

 

Biserica germană din Hodod. Nu a fost încă declarată monument istoric.

 

Merită amintit târgul din Hodod

În anul 1353 regele Ludovic cel Mare, emite un act care dă drept familiei Jakcs de Carei ţinerea târgului. Locul târgului a fost la intersecţia a 5 drumuri pe Câmpul Târgului. Lânga acest târg a fost cimitirul de animale – folosit şi azi. Târgul de aici a fost mutat în satul Hodod după anul 1575.

După stingerea din viaţa a familiei Jakcs cetatea Hododului a fost donată generalului Wesselenyi Paul, în urma victoriei de la Sânpaul din 1575.

Înainte de 1962, în fiecare marţi era târg de animale, iar în centrul satului târg de cereale şi alimente. Azi se ţine un târg de ţară în prima zi de luni a fiecărei luni.

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Guvernare