Planul de pregatire

 

 

 

 

 

 


CUPRINS

I. Baza legală ....................................................................................................4
II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă........................................5
- obiective generale;
- obiective specifice;
III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă.....................................6
- Pregătirea personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală.
- Pregătirea membrilor comitetului local pentru situaţii de urgenţă, personalul centrului operativ, inspectorului de protecţie civilă, cadrului tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, personalul de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, precum şi personalul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
- Pregătirea salariaţilor.
- Pregătirea în unităţi de învăţământ şi instituţii de învăţământ.
- Pregătirea categoriilor de populaţie care nu sunt menţionate la punctele 1-4 (populaţia neîncadrată în muncă)
IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de
personal...................................................................................................8
V. Documente de evidenţă.................................................................................8
V. 1 Evidenţa participării la activităţile de pregătire
- organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă - Ciolpani.
- organizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj-Napoca.
- organizate la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ"al judeţului Satu Mare
V. 2 Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU
VI. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin aplicaţii, exerciţii,
concursuri de specialitate......................................................................................8
VII. Temele obligatorii.........................................................................................8
- privind pregătirea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
- privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a preşcolarilor, elevilor din
învăţământul primar, gimnazial .
VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii. ...................................................................8
IX. Asigurarea logistică şi financiară.....................................................................10

 

ANEXE

 


1. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal - anexa nr. 1 -

2. Evidenţa participării la pregătire - anexa nr. 2

3. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate - anexa nr. 3

4. Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU - anexa nr. 4

5. Temele obligatorii privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a preşcolarilor, elevilor din învăţământul primar, gimnazial - anexa nr. 5

6. Temele obligatorii privind pregătirea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă pe anul 2011 - anexa nr. 6

7. Structura procesului de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă în conformitate cu OMAI 712/2005 modificat prin OMAI 786/2005 - anexa nr. 7

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Guvernare