Aparatul de specialitate al primarului


APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI HODOD,
                                   JUDEŢUL SATU MARE

Demnitari:
    1. Balog Francisc -primar
    2. Almasi Csaba  -viceprimar

Secretar UAT 
    3. Kaszta Francisc

I. Compartiment  consilierul primarului

        Vincze Nicolae 
II . Compartimentul financiar -contabil şi achiziţii publice
    Bogar lavinia Liuta - consilier I , grad profesional superior
    Stinan Rodica -consilier I , principal
    Post temporar  vacant- 

      Post temporar vacant
III. Copartiment relatii cu publicul 

      Post vacant
IV. Compartimentul agricol
 Gombos Melinda -referent de specialitate III, superior
V. Compartiment autoritate tutelară si prestatii sociale
 Kaszta Otto Mihai -referent III, superior
 Nagy Kasza Ioan Marin -consilier debutant
VI.Compartiment urbanism si situatii de urgenta
 Antal Iosif -şef SVSU, consilier I, principal

VII. Compartiment postimplementare proiecte europene

          Kaszta Andrea - consilier

        Ramocea Sergiu Vlad - refrent

VIII. Compartiment implementare proiecte europene

          Post vacant 

        Post vacant

       Post vacant 

VII.Compartiment administrativ si gospodarire comunala
 Post vacant - guard
 Kiss Ioan - muncitor calificat - buldoexcavator
 Sütő Peter - sofer
 Varga Elemer - tractorist
 Vincze Alexandru - zidar
 Kaszta Attila - muncitor necalificat,
 Szendrei Iosif - muncitor necalificat,
 Püsök Daniel - muncitor necalificat
VIII:Compartiment cultură sport
 Peter Rozalia - bibliotecar-
IX.Compartiment poliţie locala
 Post vacant,
 Post vacant,
 Post vacant

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Guvernare