Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
14 / 2015 Hotarare privind rectificarea bugetului local 2015-03-30
13 / 2015 Hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar privind bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Hodod pe anul 2014. 2015-03-30
12 / 2015 Hotarare privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2015 2015-03-30
11 / 2015 Hotarare prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Hodod 2015-03-30
10 / 2015 Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizaţiei Comunei Hodod în calitate de asociat - membru fondator al „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Judeţul Satu Mare” 2015-03-30
9 / 2015 Hotarare privind aprobarea participarii comunei Hodod la teritoriul GAL Tövishát 2015-03-03
8 / 2015 Hotarare privind aprobarea valorii de investitie a proiectului Reabilitarea caminului cultural in localitatea Giurtelecu Hododului 2015-03-03
7 / 2015 Hotatare privind stabilirea modalitatii de efectuare a pazei pentru anul 2015 in comuna Hodod si instituirea taxei speciale de paza 2015-02-06
6 / 2015 Hotatare privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Hodod pe anul 2015 2015-02-06
5 / 2015 Hotatare privind reorganizarea retelei scolare din comuna Hodod , pentru anul scolar 2015 - 2016 2015-01-30
4 / 2015 Hotatare pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II. al anului 2014 2015-01-30
3 / 2015 Hotatare privind aprobarea Actualizare Plan de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Hodod 2015-01-30
2 / 2015 Hotatare privind revocarea HCL Hodod nr. 38/2014 privind acordarea tichetelor de masa pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Hodod, judeţul Satu Mare 2015-01-30
1 / 2015 Hotarare privind declasarea unui sector de drum din DJ 110 A situate in judetul Satu Mare 2015-01-30
38 / 2014 Hotărâre privind acordarea tichetelor de masă pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Hodod, judeţul Satu Mare 2014-12-15
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează