Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
21 / 2016 Hotarare privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei de primă înscriere a imobilului în suprafaţă de 1228 mp. 2016-03-18
20 / 2016 Hotarare privind aprobarea preturilor de referinta pentru masa lemnoasa ce urmeaza a fi exploatat din fondul forestier proprietate publica a U.A.T. comuna Hodod 2016-03-18
19 / 2016 Hotarare privind aprobarea planul de ocupare a functiilor publice ale aparatului de specialitate al primarului comunei Hodod pe anul 2016 2016-03-18
18 / 2016 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei de primă înscriere a imobilului în suprafaţă de 1566 mp. 2016-03-18
17 / 2016 Hotarare privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei de primă înscriere a imobilului în suprafaţă de 1455 mp. 2016-03-18
16 / 2016 Hotararea privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2016 2016-03-18
15 / 2016 Hotarare privind aprobarea Actualizare Plan de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 2016-03-18
14 / 2016 Hotarare privind aprobarea închirierii păşunilor aflate în proprietatea publica a comunei Hodod 2016-03-18
13 / 2016 Hotararea privind rectificarea bugetului local 2016-03-18
12 / 2016 Hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar privind bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Hodod pe anul 2015 2016-03-18
11 / 2016 Hotarare privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei de primă înscriere a imobilului în suprafaţă de 1519 mp. 2016-02-29
10 / 2016 Hotarare privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei de primă înscriere a imobilului în suprafaţă de 995 mp. 2016-02-29
9 / 2016 Hotarare privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Hodod 2016-02-29
8 / 2016 Hotarare privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale sub forma tichetelor sociale in conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea participării la invățământul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate 2016-02-29
7 / 2016 Hotare privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei de primă înscriere a imobilului în suprafaţă de 16830 mp. 2016-01-27
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează