Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
12 / 2018 Hotarare privind înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public al comunei Hodod , aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public 2018-03-20
11 / 2018 hotarare privind aprobarea Protocolului de Colaborare pe linia schimbului de informații necesar părților în vederea îndeplinirii obligațiilor ce le revin, potrivit legii între Agenția de Plăți si Intervenție pentru Agricultura Centrul Județean Satu Mare și Unitatea Administrativ Teritorială comuna Hodod 2018-03-20
10 / 2018 Hotarare privind aprobarea protocolului de cooperare privind schimbul de informații dintre Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor „SPCRPCÎV” Satu Mare și Unitatea Administrativ Teritorială comuna Hodod 2018-03-20
9 / 2018 Hotarare privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei de primă înscriere a imobilului teren cu constructii in comuna Hodod, localitatea Giurtelecu Hododului 2018-02-15
8 / 2018 Hotarare privind aprobarea planului de analiza si acoperirea riscurilor in comuna Hodod 2018-02-15
7 / 2018 Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Hodod pe anul 2018 2018-02-15
6 / 2018 Hotarare privind aprobarea raportului privind activitatile desfasurate de asistentii personali in semestrul II, 2017 2018-02-15
5 / 2018 Hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2018 - 2019 in comuna Hodod 2018-02-15
4 / 2018 Hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar privind bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Hodod pe anul 2017 2018-02-15
3 / 2018 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Extindere retea de apa Hodod 2018-01-09
2 / 2018 Hotarare privind stabilirea salarilor de baza functionarilor publici si personalului contractual la Primaria Hodod 2018-01-09
1 / 2018 Hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului la sectiunea de dezvoltare pe anul 2017 2018-01-09
74 / 2017 Hotarare privind darea in administrare a serviciului de salubrizare in gestiune directa catre SC Servicii Publice Hodod SRL 2017-12-13
73 / 2017 Hotarare privind majorarea capitalului social al SC Servicii Publice Hodod SRL 2017-12-13
72 / 2017 Hotarare privind aprobarea achizitionarii unui autoturism 2017-12-13
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Guvernare