Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
22 / 2014 Hotarare privind rectificarea bugetului local 2014-06-13
21 / 2014 Hotarare privind aprobarea prețului unic pentru serviciul public de alimentare cu apă 2014-06-13
20 / 2014 Hotarare privind instituirea unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale de transportatorii de material lemnos 2014-04-14
19 / 2014 Hotarare privind înfiinţarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân a comunei Hodod , judeţul Satu Mare 2014-04-14
18 / 2014 Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2014 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 2014-04-14
17 / 2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare a păşunatului în comuna Hodod 2014-04-14
16 / 2014 Hotarare pentru aprobarea “Regulamentului privind măsurile de utilizare a focului deschis şi a fumatului pe teritoriul UAT Hodod” 2014-04-14
15 / 2014 Hotarare privind asigurarea a 50 litri de benzina/lunar pentru mijlocul de transport al postului de politie comunal Hodod 2014-03-19
14 / 2014 Hotarare privind aprobarea participării comunei Hodod , în calitate de asociat - membru fondator, la constituirea ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare” 2014-03-19
13 / 2014 Hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar privind bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Hodod pe anul 2013. 2014-03-19
12 / 2014 Hotarare privind stabilirea preţurilor de vânzare cu amănuntul şi preţurile de pornire la licitaţie pentru materialul lemnos ce se va exploata din fondul forestier proprietatea comunei Hodod în anul 2014 2014-03-19
11 / 2014 Hotarare privind revocarea prevederilor Cap.9, pct.9.1 din anexa la H.C.L. Hodod , nr.23/2013 privind Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 2014 2014-03-19
10 / 2014 Hotarare privind aprobarea "Regulamentului referitor la conditiile in care se realizează accesul pe proprietatea publica sau privata a comunei Hodod in vederea instalării, întretinerii, înlocuirii sau mutării retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura,precum si masurile privind construirea de retele de comunicatii electronice " 2014-03-19
9 / 2014 Hotarare privind darea in administrare a serviciului public de salubrizare a comunei Hodod 2014-03-19
8 / 2014 Hotarare privind furnizarea/prestarea de catre Compartimentul de gospodarire comunala a Serviciului de salubrizare a comunei Hodod şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia 2014-03-19
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează