Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
27 / 2018 Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si aprobarea acordului de parteneriat „Constructii gradinite regiunea Nord Vest” cod Mysmis 125153. Axa prioritara10, Imbunatatirea infrastructurii educationalesi invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare. Apel de proiect nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI 2018-08-08
26 / 2018 Hotarare privind implementarea proiectului „Sprijinirea dezvoltării întreprinderilor de economie socială prin consolidarea capacității acestora de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă” 2018-07-27
25 / 2018 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Hodod 2018-07-27
24 / 2018 Hotarare privind implementarea proiectului „ Realizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermală în microregiunea Tovishat” 2018-07-27
23 / 2018 Hotarare privind implementarea proiectului „Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități de cercetare şi dezvoltare în Clusterul de inovare Tovishat” 2018-07-27
22 / 2018 Hotarare privind modificarea şi completarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Hodod 2018-07-27
21 / 2018 Hotarare privind vânzare prin licitatie publica a imobilului teren cu constructie , proprietatea privată a comunei, situat în localitatea Hodod nr. 381 , inscris in CF nr. 100638 2018-06-22
20 / 2018 Hotarare privind vânzare prin licitatie publica a imobilului teren cu constructie , proprietatea privată a comunei, situat în localitatea Hodod nr. 378 , inscris in CF nr. 100631 2018-06-22
19 / 2018 Hotarare privind aprobarea documentatiei Planului Urbanistic Zonal pentru „Unitate de depozitare - Anexe exploatație agricolă, extravilan comuna Hodod, judetul Satu Mare" 2018-06-22
18 / 2018 Hotarare privind aprobarea casării mijloacelor fixe amortizate și scoaterea din evidență a obiectelor de inventar uzate 2018-05-23
17 / 2018 Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Hodod 2018-05-23
16 / 2018 Hotarare privind aprobarea inpozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 in comuna Hodod 2018-04-25
15 / 2018 Hotarare privind aprobarea planului de lucrari pentru anul 2018 beneficiarilor Legii 416/2001 2018-04-25
14 / 2018 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Hodod 2018-04-25
13 / 2018 Hotarare privind stabilirea normativelor proprii de consum de combustibil pentru mijloacele de transport și utilajele din dotarea Primăriei comunei Hodod 2018-03-20
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Guvernare