Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
15 / 2013 Hotatare privind inceperea demersurilor pentru infiintarea ,, Asociatiei Microregionale Somes Aval ” si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al comunei Hodod privind reprezentarea comunei in procesul de infiintare a asociatiei sus-mentionate, semnarea Actului constitutiv al Asociatiei; 2013-06-04
14 / 2013 Hotatare privind aprobarea modificarilor legate de bugetul proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul ,,Imbunatatirea calitatii infrastructuriisi a procesului educational in comuna Hodod prin extinderea si dotarea Scolii Wesselenyi ” , care a fost depus spre finantare in cadrul Programului Operational Regional ( 2007 – 2013 ) 2013-06-04
13 / 2013 Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Hodod 2013-04-30
12 / 2013 Hotarare cu privire la înfiinţarea Grupului de lucru local pentru problemele romilor şi aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea minorităţii rome 2013-04-30
11 / 2013 Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Hodod , pe anul 2013 2013-03-28
10 / 2013 Hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar privind bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Hodod pe anul 2012. 2013-03-28
9 / 2013 Hotarare privind aprobarea documentaţiei de achiziţie publică şi a documentelor subsecventepentru atribuirea contractului pentru Execuţie de lucrări de construcţii şi instalaţii în cadrul proiectului ,,CENTRU DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICĂ HODOD, JUDETUL SATU MARE” 2013-03-28
8 / 2013 Hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei Hodod 2013-02-26
7 / 2013 Hotarare privind trecerea unui teren in suprafata de 1123 mp din domeniul privat in domeniul public al comunei Hodod 2013-02-26
6 / 2013 Hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare al comunei Hodod domnului Jean Claude Girard 2013-02-26
5 / 2013 Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea totlului de ,, Cetatean de onoare al comunei Hodod" 2013-02-26
4 / 2013 Hotarare privind aprobarea Statutului comunei Hodod 2013-02-26
3 / 2013 Hotarare privind reorganizarea retelei scolare din comuna Hodod pentru anul scolar 2013 - 2014 2013-02-26
2 / 2013 Hotatare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 in comuna Hodod 2013-01-21
1 / 2013 Hotarare privind aprobarea Actualizare Plan de Analiza si Acoperire a Riscurilor in comuna Hodod 2013-01-21
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Guvernare