Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
35 / 2014 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenti obiectivului de investitii ,, Retea de canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Giurtelecu Hododului, comuna Hodod “ 2014-11-25
34 / 2014 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenti obiectivului de investitii ,, Modernizare drumuri de interes local in comuna Hodod, judetul Satu Mare “ 2014-11-25
33 / 2014 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local 2014-11-25
32 / 2014 Hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 în comuna Hodod 2014-11-25
31 / 2014 Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de administratie la Scoala Gimnaziala Wesselenyi Hodod 2014-10-30
30 / 2014 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local 2014-10-30
29 / 2014 Hotarare rivind acordare drepturilor de uz cu titlu gratuit pe suprafața de 7,35 mp și servitute de trecere pe toate durata de viață a LES 20 kV și a postului de transformare, pentru intervenții, întreținere, reparații, revizii, exploatare respectiv dezvoltarea ulterioara a acestora în favoarea S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice "Electrica Distribuţie Transilvania Nord – Sucursala Satu Mare 2014-10-30
28 / 2014 Hotarare privind rectificarea bugetului local 2014-09-15
27 / 2014 Hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de execuție și implementare a contractului Nr. C313011163200014 / 16.12.2011 pentru proiectul ” CENTRU DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ HODOD, JUDEŢUL SATU MARE” 2014-09-15
26 / 2014 Hotaraea CL Hodod privind aprobarea rectificarii bugetului local 2014-08-29
25 / 2014 Hotarare privind aprobarea prețului pentru serviciul public de salubrizare 2014-07-22
24 / 2014 Hotarare pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2014 2014-07-22
23 / 2014 Hotarare privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de lucrari „Reabilitare camin cultural in localitatea Giurtelecu Hododului, comuna Hodod, judetul Satu Mare” 2014-06-13
22 / 2014 Hotarare privind rectificarea bugetului local 2014-06-13
21 / 2014 Hotarare privind aprobarea prețului unic pentru serviciul public de alimentare cu apă 2014-06-13
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează