Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
21 / 2013 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Hodod 2013-09-20
20 / 2013 Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Hodod 2013-09-24
19 / 2013 Hotarare cu privire la instrumentarea Proiectului «Revigorarea vietii culturale în comuna Hodod, judetul Satu Mare» 2013-07-08
18 / 2013 Hotarare privind rectificarea bugetului local 2013-07-08
17 / 2013 Hotarare privind limitarea tonajului autovehiculelor care circula pe drumurile comunale al comunei Hodod, judetul Satu Mare; 2013-07-08
16 / 2013 Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Includere teren în intravilan pentru înființare și dotare service auto în comuna Hodod, localitatea Giurtelecu Hododului, județul Satu Mare "; 2013-07-08
15 / 2013 Hotatare privind inceperea demersurilor pentru infiintarea ,, Asociatiei Microregionale Somes Aval ” si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al comunei Hodod privind reprezentarea comunei in procesul de infiintare a asociatiei sus-mentionate, semnarea Actului constitutiv al Asociatiei; 2013-06-04
14 / 2013 Hotatare privind aprobarea modificarilor legate de bugetul proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul ,,Imbunatatirea calitatii infrastructuriisi a procesului educational in comuna Hodod prin extinderea si dotarea Scolii Wesselenyi ” , care a fost depus spre finantare in cadrul Programului Operational Regional ( 2007 – 2013 ) 2013-06-04
13 / 2013 Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Hodod 2013-04-30
12 / 2013 Hotarare cu privire la înfiinţarea Grupului de lucru local pentru problemele romilor şi aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea minorităţii rome 2013-04-30
11 / 2013 Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Hodod , pe anul 2013 2013-03-28
10 / 2013 Hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar privind bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Hodod pe anul 2012. 2013-03-28
9 / 2013 Hotarare privind aprobarea documentaţiei de achiziţie publică şi a documentelor subsecventepentru atribuirea contractului pentru Execuţie de lucrări de construcţii şi instalaţii în cadrul proiectului ,,CENTRU DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICĂ HODOD, JUDETUL SATU MARE” 2013-03-28
8 / 2013 Hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei Hodod 2013-02-26
7 / 2013 Hotarare privind trecerea unui teren in suprafata de 1123 mp din domeniul privat in domeniul public al comunei Hodod 2013-02-26
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează