Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
42 / 2018 Hotarare privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Hodod judetul Satu Mare pentru anul şcolar 2019-2020 2018-12-21
41 / 2018 Hotarare privind majorarea capitalului social al societății SERVICII PUBLICE HODOD SRL, pentru achiziționarea unei autogunoiere 2018-12-21
40 / 2018 Hotararea privind rectificarea bugetului local 2018-12-21
39 / 2018 Hotarare privind rectificarea bugetului local 2018-12-14
38 / 2018 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Hodod 2018-11-23
37 / 2018 Hotatare privind aprobarea instrumentării proiectului „Sprijinirea dezvoltării întreprinderilor de economie socială prin consolidarea capacității vacestora de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă” prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă; Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă. 2018-11-23
36 / 2018 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Hodod 2018-10-31
35 / 2018 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Hodod 2018-09-24
34 / 2018 Hotarare cu privire la aprobarea valorii de investiție și a solicitării de acordare a scrisorii de garanție din partea fondului de garantare, pentru acoperirea sumei solicitate ca avans, conform contractului de finanțare nr. C 1920074X220363202950 / 03.09.2018 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală România, încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Comuna Hodod, destinat realizării investiţei publice de interes local “Capelă mortuară în localitatea Nadișu Hododului” 2018-09-10
33 / 2018 Hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Hodod la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Tovishat 2018-09-10
32 / 2018 Hotarare privind darea in folosinta gratuita a Monumentului ,,Mormantul comuna cu monument al eroilor din Primul Razboi Mondial” si a Monumentului ,, Obelisc din al Doilea Razboi Mondial ” 2018-09-10
31 / 2018 Hotarare privind aprobarea planul de ocupare a functiilor publice ale aparatului de specialitate al primarului comunei Hodod pe anul 2019 2018-09-10
30 / 2018 Hotarare privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hodod, judeţul Satu Mare, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului local al comunei Hodod 2018-09-10
29 / 2018 Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Hodod în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,, Wesselenyi din Hodod”, pentru anul scolar 20178– 2019 2018-09-10
28 / 2018 Hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei Hodod , insusit prin Hotararea Consiliului local nr. 13/2002 cu modificarile si completarile ulterioare 2018-09-10
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Guvernare